Hier zijn geen woorden voor.

In het eerste deel van de lezing neem ik (Joan van Wijnen) je mee in mijn levensverhaal. Het verhaal begint bij de geboorte van mijn zoon Michael, waarmee ik weinig contact mee kon krijgen. Hij liet zich verplaatsen in een rolstoel en gaf niet aan waar zijn behoeften laten. Ik ging daarom vanuit dat er ook weinig bewustzijn was. Dit veranderde toen ik in contact kwam met de dierentolk Mariët van Os. Dit was het begin van een omslag in , mijn bewustzijn. Uiteindelijk realiseerde ik mij dat Michael een oplossing kan geven voor de vele problemen waar wij als mensheid voor staan. 

In het tweede deel gaat over hoe we leren vanuit ervaring en hoe ons huidige onder-wijs systeem ons daar vanaf probeert te houden. Hierdoor isoleren wij ons van onszelf en van elkaar. 

Dit allemaal volgens de inzichten, die Michael cursisten de laatste jaren heeft meegegeven.