Familie- en organisatieopstellingen of te wel systemisch werken gaat er vanuit dat elke groep (familie, organisatie of samenleving) een eigen dynamiek kent, die streeft naar een vorm van balans. Met deze opstellingen is het mogelijk om verborgen pijnpunten naar de oppervlakte te brengen, die in het dagelijks leven niet direct zichtbaar zijn. Dat het onzichtbaar is, heeft als belangrijkste reden dat we er zo aan gewend zijn geraakt, dat we er gewoon aan voorbij gaan. Ons lijf echter staat nog wel in verbinding met de oorspronkelijke kennis hoe de meest optimale samenleving hoort te functioneren. Daarom is deze methode ook uitermate geschikt om in de Cirkel van Creatie een sterkere verbinding tussen lijf en bewustzijn te creëren. Deze verbinding is nodig om een gedachte om te zetten een gezonde en krachtige creatie.

De ontwikkelaar - Bert Hellinger

Systemisch werken is eind vorige eeuw ontwikkeld door Bert Hellinger.

Hellinger werd in 1925 in Duitsland geboren. Ondanks het gegeven dat hij zich totaal niet aangetrokken voelde tot de Hilterjugend, werd hij toch als 17-jarige naar het front gestuurd. Na de oorlog is hij priester geworden en uiteindelijk als zendeling naar Zuid-Afrika gegaan. Hij heeft daar gedurende langere tijd onder de Zoeloes gewoond en gewerkt. Hij was zeer onder de indruk van de door hun diepe zin van waarden, de autoriteit van ouders en het respect van kinderen. Uiteindelijk heeft hij het priesterschap vaarwel gezegd, omdat hij zich belemmerd voelde worden in zijn groei.

Tijdens zijn priesterschap maakte hij al kennis met trainingen op het gebied van groepsdynamiek. Na zijn periode als priester is hij ook naar Amerika gegaan om deze gedachte verder uit te werken en met de ervaringen die hij gehad heeft bij de Zoeloe gemeenschap heeft hij uiteindelijk de methodiek familieopstellingen ontwikkeld.