Een gesprek met Michael.

Michael kan je ons wat meer vertellen waarvoor je de waterpot gebruikt?

Door de waterpot wordt onze ziel gezuiverd.

Vuur verteert onze angsten

De bloemen verteren ons verdriet

Water absorbeert onze afscheiding

Koper geleidt naar de aarde

Kaarten maken ons bewust van ons individuele proces

Michael wat is de functie van de waterpot?

De vernauwing van de energiebaan maakt de aandacht van het universum buitengewoon groot. De gevolgen van de mensen op aarde zijn, dat wij op eenvoudige wijze het vertragende feit kunnen overbruggen. Het feit wil dat wij in de duisternis blijven.

Michael een feit is toch een vast gegeven?

Feiten zijn overtuigingen, die niet gegrond zijn.

Michael, een goed gesprek is altijd een dialoog. Wat is de dialoog dat hier plaats vindt?

 Het universum geeft zuivere en mooie geestelijk waarden. Het universum ontvangt mooie en zuivere emoties.