GettyImages 1271019729

Cirkeldenken is een heel oude traditie, die bijvoorbeeld terug te vinden was in de Keltische cultuur en bij oorspronkelijke natuurvolken. Hierbij is iedereen even ver van de bron verwijderd. Iedereen heeft verbinding met de Goddelijke energie en neemt volledige verantwoordelijkheid over zijn eigen leven. Cirkel denken heeft verbinding met de natuur omdat wij beseffen dat wij daar een onderdeel van zijn. Deze structuur is organisch en intuïtief. Bij cirkel denken is het belangrijk dat wij van elkaars sterke punten gebruiken maken. Hierdoor kan de gedachtesnelheid verhogen. Op een zeker moment kan het ratio deze snelheid niet meer bij houden en kan alleen het gevoel van vertrouwen zorgen, dat nieuwe stappen gezet worden.

Een cirkel is per definitie een open systeem. Bij groei of krimp blijven de krachten gelijk. Bij een groter wordende cirkel neemt de wel is waar de afstand tot het centrum toe, maar dit wordt gecompenseerd door de kracht van de cirkel. Op veranderingen in de omgeving kan de cirkel snel reageren. Denk hierbij aan een wiel.

 Eerlijkheid en vertrouwen zijn hier de sleutelwoorden.