Hier zijn geen woorden voor.

In het eerste deel van de lezing neem ik (Joan van Wijnen) je mee in mijn levensverhaal. Het verhaal begint bij de geboorte van mijn zoon Michael, waarmee ik weinig contact mee kon krijgen. Hij liet zich verplaatsen in een rolstoel en gaf niet aan waar zijn behoeften laten. Ik ging daarom vanuit dat er ook weinig bewustzijn was. Dit veranderde toen ik in contact kwam met de dierentolk Mariët van Os. Dit was het begin van een omslag in , mijn bewustzijn. Uiteindelijk realiseerde ik mij dat Michael een oplossing kan geven voor de vele problemen waar wij als mensheid voor staan. 

In het tweede deel gaat over hoe we leren vanuit ervaring en hoe ons huidige onder-wijs systeem ons daar vanaf probeert te houden. Hierdoor isoleren wij ons van onszelf en van elkaar. 

Dit allemaal volgens de inzichten, die Michael cursisten de laatste jaren heeft meegegeven.

 

Kennismaking Cirkel van Creatie - € 25,=

Privésessie                                  -  € 75,= per sessie

Cirkel van Creatie                        - 3 termijnen van € 199,=. Bij betaling ineens 10% korting.

Dit is inclusief lunch en thee.

De inschrijving is pas definitief wanneer 1/3 van het cursusgeld is overgemaakt op rekeningnummer van St. Paco NL79 TRIO 0254 5294 29. 

De overige termijnen 1/3 bij aanvang en 1/3 voor de tweede sessie.

 

Afbeeldingsresultaat voor stonehenge

Cirkeldenken is een heel oude traditie, die bijvoorbeeld terug te vinden was in de Keltische cultuur en bij oorspronkelijke natuurvolken. Hierbij is iedereen even ver van de bron verwijderd. Iedereen heeft verbinding met de Goddelijke energie en neemt volledige verantwoordelijkheid over zijn eigen leven. Cirkel denken heeft verbinding met de natuur omdat wij beseffen dat wij daar een onderdeel van zijn. Deze structuur is organisch en intuïtief. Bij cirkel denken is het belangrijk dat wij van elkaars sterke punten gebruiken maken. Hierdoor kan de gedachtesnelheid verhogen. Op een zeker moment kan het ratio deze snelheid niet meer bij houden en kan alleen het gevoel van vertrouwen zorgen, dat nieuwe stappen gezet worden.

 

Een cirkel is per definitie een open systeem. Bij groei of krimp blijven de krachten gelijk. Bij een groter wordende cirkel neemt de wel is waar de afstand tot het centrum toe, maar dit wordt gecompenseerd door de kracht van de cirkel. Op veranderingen in de omgeving kan de cirkel snel reageren. Denk hierbij aan een wiel.

 

Eerlijkheid en vertrouwen zijn hier de sleutelwoorden.